Zakup

 Strategia zakupów

Jako wiodący producent wózków inwalidzkich i dostawca sprzętu rehabilitacyjnego, poszukujemy na całym świecie kreatywnych i ukierunkowanych na jakość dostawców. Przy opracowywaniu nowych i innowacyjnych produktów koncentrujemy się przede wszystkim na bezpieczeństwie, stabilności i łatwości obsługi.

W celu uzyskania optymalnych rezultatów, od samego początku do końca fazy rozwoju produktu współpracujemy ściśle z partnerami z różnych dziedzin. Zaliczamy do nich przedstawicieli zajmujących się sprzedażą specjalistycznego sprzętu medycznego, lekarzy, terapeutów, pielęgniarki i oczywiście samych niepełnosprawnych użytkowników, gdyż nikt nie wie lepiej niż oni, jakie kryteria powinien spełniać sprzęt rehabilitacyjny.

Udana obsługa naszych klientów opiera się w znacznym stopniu na zdolnościach produkcyjnych naszych dostawców. Dlatego też tak ważna jest nasza współpraca w zakresie ciągłego udoskonalanie naszych produktów i procesów. Opracowywanie nowych technologii, innowacyjne pomysły i świadomość kosztów skrajnych stanowi podstawę istnienia partnerstwa na rynku. Relacje z dostawcami powinny mieć charakter współdziałania, być długofalowe i zorientowane na osiąganie celów. Z uwagi na coraz większą konkurencję potrzebujemy wsparcia skutecznych dostawców.

 Wytyczne dotyczące zamawiania

Bądź lojalny w stosunku do swojej firmy
Cele własnej firmy mają zawsze pierwszeństwo w stosunku do celów osobistych i celów dostawców.

Bądź uczciwy w kontaktach z innymi
Równe traktowanie i otwartość to podstawa udanego i opartego na zaufaniu partnerstwa obu stron.

Przestrzegaj umów
Umowy są sporządzane w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Należy ich ściśle przestrzegać. Wszelkie zmiany należy umieszczać w treści umowy.

Rozwiązuj konflikty interesów i unikaj zależności.
Decyzje biznesowe i zakupowe podejmowane są bez uwzględniania nieistotnych ograniczeń i interesów osobistych.

 

Stosuj partnerski sposób przekazywania informacji i komunikacji
Wymogiem udanej współpracy jest wzajemnie przejrzysty system przekazywania informacji i komunikowania się zarówno wewnątrz firmy, jak i z jej otoczeniem zewnętrznym.

Zachowaj poufność
Traktuj poufne informacje w sposób, w jaki chciałbyś, żeby inni traktowali Twoje informacje.

Przestrzegaj prawa i przepisów
Każdy jest odpowiedzialny w swoim obszarze działania za przestrzeganie obowiązujących przepisów zarówno w swojej firmie, jak i partnerów biznesowych. Te siedem zasad jest zgodnych z wymogami Niemieckiego Związku Gospodarki Materiałowej, Zakupów i Logistyki.

 Nasze kryteria wyboru dostawców

Nasza ocena i wybór dobrych dostawców (systemowa)

 • Konsultacje w zakresie oszczędnej produkcji części i komponentów
 • Wskazywanie problematycznych obszarów dotyczących produkcji i jakości
 • Konsultowanie wyboru materiałów
 • Opracowywanie ewentualnych rysunków komponentów
 • Dostawa gotowych do montażu elementów (preferencyjnie)
 • Konsultowanie typu produkcji
 • Certyfikat zgodnie z ISO 9000 lub alternatywny certyfikat potwierdzający zapewnienie jakości
 • Konsultacje inżynierskie
 • Przyjmowanie zleceń na niewielki wolumen
 • Spełniania specjalnych życzeń lub wymagań (oferta nie ogranicza się jedynie do produktów katalogowych)
 • Szybka dostawa próbek
 • Testowanie i weryfikacja próbek
 • Natychmiastowa reakcja w przypadku wad seryjnych
 • Przekazywanie informacji o nowościach i udoskonaleniach części kupowanych przez MEYRA
 • Znakowanie materiałów do ich późniejszej utylizacji
 • Przejrzysty katalog
 • Wybór dostawcy przed przygotowaniem ostatecznej oferty
nach oben