Zaangażowanie społeczne

 Ogólne

Przekazujemy dotacje rzeczowe i pieniężne na rzecz wielu krajowych i międzynarodowych organizacji non-profit, krajów rozwijających się i wschodzących gospodarek oraz mających na celu udzielenie pomocy na terenie obszarów objętych kryzysem.

 Sport

Wspieramy sportowy rozwój dzieci i młodzieży. Promujemy młodych ludzi w dziedzinie koszykówki na wózkach inwalidzkich (testy sprawnościowe, obozy dla dziewcząt, obozy promocyjne). Sponsorujemy także treningi rugby.

 Zaangażowanie w politykę zdrowia publicznego

Prowadzenie kampanii lobbingowej poprzez intensywne, ścisłe kontakty z wieloma grupami interesu, np. federalną administracją ds. zdrowia, ministerstwami, Ministerstwem Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, różnymi organizacjami pozarządowymi, stowarzyszenia patronackimi podatników, MDS i MDKn. Uczestnik wielu projektów badawczych i pilotażowych na szczeblu federalnym realizowanych w obszarze sprzętu medycznego (np. przez Federalny Urząd Dróg, Centrum Innowacji w Ochronie Zdrowia, itp.).

nach oben