Ręczne wózki inwalidzkie dla dzieci i młodzieży

Wybierz kategorię

Mobilność oznacza naukę poprzez ruch Jest elementarną, podstawową potrzebą i istotnym aspektem terapeutycznym niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Samodzielna aktywność oraz przyjemność, którą czerpiemy z ruchu wpływają na rozwój sensomotoryczny i psychospołeczny.

Zapewnienie wózka inwalidzkiego na wczesnym etapie i mobilność, jaką oferuje, umożliwiają dziecku radzenie sobie z jego otoczeniem społecznym, prowadząc do samodzielności i autonomii młodej osoby. Motywacja do uczenia się, odkrywanie otaczającego świata i zbieranie nowych doświadczeń stanowią ważne kroki w rozwoju osobowości dziecka.

nach oben