Środowisko naturalne

 Przyjazne dla środowiska działania podejmowane w Grupie MEYRA

MEYRA od 1994 roku przeprowadza coroczny bilans odpadów. Bilans ten wykonywany jest nie tylko na potrzeby organów władz niemieckich, lecz służy także udoskonaleniu przyjaznej i bezpiecznej dla środowiska produkcji. Pracownicy MEYRA szkoleni są ze świadomych, ekologicznych zachowań. Od 1997 roku do obróbki materiałowej w procesie produkcji wykorzystywana jest woda z wtórnego obiegu. Obecnie zużywa się tylko 10% świeżej wody w porównaniu z poprzednio zużywaną ilością. Pomaga to dbać o naturalne zasoby wody. Metalowe resztki, odpady elektroniczne, smary chłodzące i akumulatory są utylizowane w zamkniętych instalacjach recyklingowych.

nach oben