Transport w pojazdach osobowych

Bezpieczeństwo wózków inwalidzkich Meyra także podczas transportu osób niepełnosprawnych

 Wprowadzenie

Na tej stronie znajdziesz przegląd informacji na temat środków, jakie należy podjąć w celu zminimalizowania ryzyka związanego z przewożeniem w pojeździe osoby siedzącej w wózku inwalidzkim.* Wózki inwalidzkie wymienione w tym rozdziale (wózki inwalidzkie dopuszczone do przewożenia osób o ograniczonej zdolności poruszania się) wyprodukowane zostały zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami. Zintegrowane systemy mocujące zwiększają bezpieczeństwo wózka inwalidzkiego podczas transportu oraz w przypadku zderzenia czołowego.

Więcej informacji na temat przewożenia osób w wózkach inwalidzkich znajdziesz w instrukcji obsługi oraz wskazówkach dotyczących bezpieczeństwa i ogólnej obsługi dołączonych do każdego wózka inwalidzkiego.


 Wskazówki bezpieczeństwa

 • Odradzamy korzystanie z wózka inwalidzkiego do siedzenia podczas przewożenia w pojeździe.
 • • Jeśli to możliwe, należy stosować fotele zainstalowane w przewożącym pojeździe, a także odpowiednie systemy bezpieczeństwa.
 • W żadnym przypadku Meyra nie może ponosić odpowiedzialności za fizyczne ograniczenia użytkowników naszych produktów w razie wypadku drogowego.
 • W przypadku prawidłowego użytkowania, systemy bezpieczeństwa i przytrzymujące są tylko w stanie możliwie jak najbardziej zminimalizować ryzyko urazu. Nie są natomiast w stanie całkowicie wyeliminować tego ryzyka.
 • Bezpieczeństwo osób przewożonych w wózku inwalidzkim zależy w znacznym stopniu od osoby odpowiedzialnej za transport. Upewnij się, czy osoba ta przeszła odpowiednie przeszkolenie, zapoznała się z obowiązującymi przepisami oraz czy je spełnia. W szczególności, osobę tę należy poinformować o możliwych ryzykach.
 • Nigdy nie korzystaj z środka transportu, który nie został dopuszczony do transportu osób w wózkach inwalidzkich.
 • Aby możliwe być użycie wózka jako fotela w pojeździe, pojazd ten musi być wyposażony w specjalne punkty mocujące. To jedyny sposób umożliwiający bezpieczne zainstalowanie wózka inwalidzkiego w pojeździe. W niektórych krajach te punkty mocujące nie stanowią standardowego wyposażenia wózka inwalidzkiego. W takim przypadku klienci mogę je zamówić w Meyra.
 • Przymocuj swój wózek, aby wyeliminować ryzyko wypadku z udziałem wózka inwalidzkiego w sytuacji wykonywania niebezpiecznych manewrów pojazdu.
 • Zabrania się wykonywania jakichkolwiek przeróbek wózka, a w szczególności, punktów mocowania.
 • Wózek inwalidzki należy zamocować zgodnie z instrukcją obsługi 4-punktowego systemu mocowania dostarczoną przez producenta.
 • Nasz 4-punktowy system mocowania dopuszczony został do użytkowania zgodnie z normą ISO 10542-2.
 • Kierowca pojazdu i/lub osoby towarzyszące muszą zapewnić prawidłowe mocowanie wózka inwalidzkiego w przewożącym pojeździe.
 • Muszą się upewnić, by części wózka inwalidzkiego nie spowodowały poluźnienia lub odpięcia się pasa mocującego w razie wypadku.
 • Wypadek z udziałem wózka inwalidzkiego może uszkodzić konstrukcję wózka. Wózki inwalidzkie, które były przewożone podczas wypadku muszą zostać poddane przeglądowi w wykwalifikowanym warsztacie przed ponownym użyciem.

 Zabezpieczanie wózka inwalidzkiego do transportu

[Translate to English:]W zależności od miejsca umieszczenia wózka podczas transportu, należy podjąć następujące kroki:

 1. Zapewnić bezpieczeństwo elektryczne (w pojazdach elektrycznych).

  1. Należy w tym względzie przestrzegać przepisów odpowiedniej firmy transportowej. – Wyłączyć samochód elektryczny. – Włączyć tryb jazdy (włączyć napęd).

 2. Umieścić zdemontowane części wózka inwalidzkiego w bezpiecznym miejscu.
 3. Użyć pasów napinających do zabezpieczenia wózka.

  1. Przypiąć pasy napinające tylko do wyznaczonych części przewożącego pojazdu i wózka inwalidzkiego.
  2. Punkty mocowania (4) Twojego wózka inwalidzkiego zostały oznaczone symbolem (1).
  3. W celu uzyskania informacji na temat lokalizacji tych punktów mocowania należy skorzystać z instrukcji obsługi Twojego wózka inwalidzkiego.
  4. Pasy systemu mocowania muszą być zamontowane w podłodze pojazdu pod kątem zgodnym z obrazkiem (2) (3) (zacieniony obszar). Im większy kąt, tym lepiej.

Uwaga! Należy stosować wyłącznie mocowania dopuszczone do użytku! Odpowiednie mocowania opisane są w instrukcji obsługi pojazdu transportującego.


 Transportowanie osób w pojeździe przeznaczonym do przewożenia osób o ograniczonej zdolności poruszania się (pojazd przewożący)

Jeśli nie można uniknąć przewożenia osoby siedzącej w pojeździe elektrycznym, wózek inwalidzki powinien spełniać wymogi normy ISO 7176-19.

Wózek inwalidzki należy użyć jako miejsce siedzące w pojeździe.

Na tabliczce znamionowej Twojego wózka inwalidzkiego umieszczono informację, czy Twój wózek inwalidzki został dopuszczony do przewożenia w pojazdach przeznaczonych do przewożenia osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Jeśli Twój wózek inwalidzki spełnia wymogi normy ISO 7176-19 w połączeniu z 4-punktowym systemem mocowania zgodnie z normą ISO 10542, zastosowanie mają poniższe paragrafy.

 • Wózek inwalidzki poddany został badaniu zderzeniowemu, w trakcie którego został przymocowany w pojeździe przewożącym w kierunku zgodnym z kierunkiem jazdy.
 • Nie badano innych konfiguracji.
 • Manekin testowy został zabezpieczony przy pomocy pasów biodrowo-ramiennych.
 • Należy używać obu typów pasów w celu zminimalizowania ryzyka urazu głowy i/lub tułowia.

Wskazówki bezpieczeństwa

 • Wózek inwalidzki musi być wyposażony w bezobsługowe akumulatory (w przypadku wózków elektrycznych)

Uwaga: Należy stosować haki systemu mocowania zgodnie z normą ISO 10542-2!

 • Wózek inwalidzki należy przewozić tylko w kierunku jazdy.
 • Dostępność powierzchni przeznaczonej do zamocowania wózka inwalidzkiego zależy głównie od wymiarów i powierzchni skrętu Twojego wózka inwalidzkiego. Mniejsze, bardziej kompaktowe wózki inwalidzkie łatwiej jest dobrze przymocować do przewozu w pojeździe.
 • Dane techniczne Twojego wózka inwalidzkiego znajdziesz w instrukcji obsługi.

 Zabezpieczanie użytkownika wózka inwalidzkiego

Pas bezpieczeństwa w wózku inwalidzkim w żadnym razie nie zastępuje pasów bezpieczeństwa w pojeździe.

Uwaga! Należy stosować pasy bezpieczeństwa zgodne z normą ECE 16!

 • Oparcie z regulowanym kątem nachylenia należy przesunąć do pozycji pionowej.
 • Siedzisko z regulowanym kątem nachylenia należy ustawić w poziomie.
 • Siedzisko z regulowaną wysokością należy ustawić w pozycji wyjściowej.
 • Podnóżki z regulowaną wysokością/kątem nachylenia należy ustawić w pozycji wyjściowej.
 • Nieprzetestowane wersje wyposażenia, jak np. specjalne sterowniki lub stoliki terapeutyczne mogą zwiększać ryzyko urazu i należy je zdemontować wraz z innymi dającymi się wyciągnąć akcesoriami oraz umieścić w bezpiecznym miejscu.
 • Pasy bezpieczeństwa muszą być dokładnie dopasowane do ciała użytkownika. Nie mogą przebiegać przez podłokietniki lub koła tylne (1).
 • Pasy bezpieczeństwa powinny być możliwie jak najbardziej napięte, ale nie powodować dyskomfortu użytkownika.
 • Pasy bezpieczeństwo należy wyprostować (jeśli są skręcone) przed ich zapięciem.
 • Pas biodrowo-ramienny powinien być ciasno dopasowany i bezpośrednio przylegać do bioder i ud użytkownika (2).
 • Upewnij się, czy pod pasem nie są przymocowane żadne przedmioty mogące wywierać bolesny nacisk punktowy!
 • Obrazek nr (3) przedstawia sposób zamocowania 3-punktowego pasa w pojeździe. – Linia (A) odpowiada środkowej linii ciała, a ustawienie (B) odpowiada środkowi mostka.
 • Pasy należące do osobistego systemu przytrzymującego muszą być zamontowane w podłodze pojazdu pod kątem zgodnym z obrazkiem (4) (zacieniony obszar). Im większy kąt, tym lepiej.
 • Zagłówek wózka inwalidzkiego, jeśli jest, służy tylko jako wsparcie dla głowy i nie zapewnia żadnego zabezpieczenia. W związku z tym wymagane jest użycie bezpiecznego zagłówka przeznaczonego się do pojazdu transportującego osoby niepełnosprawne!
 

Miejsca zakupu zestawu montującego

Zestawy mocujące do transportu osób niepełnosprawnych można zakupić, m.in. od:

Fa. AMF-Bruns
Apener Maschinenbau & Förderanlagen
Gustav Bruns GmbH & Co.KG
Hauptstraße 101
D-26689 Apen

Tel.: +49 4489 727101
E-mail: www.amf-bruns.de


 Prześwit

Wokół użytkownika należy zapewnić odpowiednią ilość wolnej przestrzeni. Z przodu należy zapewnić co najmniej 650 mm prześwitu w przypadku stosowania pasa ramienno-biodrowego (który jest zdecydowanie zalecany) oraz 950 mm prześwitu w przypadku stosowania wyłącznie pasa biodrowego. Z tyłu należy pozostawić co najmniej 400 mm prześwitu. Dla niskich dorosłych kobiet należy pozostawić 1 200 mm wolnego miejsca i 1 550 mm wolnego miejsca dla wysokich, dorosłych mężczyzn.


 Przewożenie wózka w środkach transportu publicznego

Miejsce przeznaczone do przewożenia wózka inwalidzkiego

Miejsce przeznaczone do przewożenia wózka inwalidzkiego musi być zgodnie z wymogami określonymi w Dyrektywie unijnej nr 2001/85/WE:

Instrukcje dla użytkownika

Postaw swój wózek inwalidzki w wyznaczonym miejscu w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy. Ustaw wózek inwalidzki w taki sposób, by oparcie wspierało się o miejsce przeznaczone do przewożenia wózka. Jedna strona wózka musi być umieszczona wzdłuż drugiego miejsca przeznaczonego do przewożenia wózka w celu uniknięcia zsunięcia się wózka w razie wypadku. Należy zaciągnąć hamulec bezpieczeństwa, jeśli jest.

nach oben