Porażenie mózgowe

Najczęstszym przypadkiem porażenia mózgowego jest dziecięce porażenie mózgowe (porażenie wywołane niedoborem tlenu w czasie porodu). Wywołuje różne objawy w zależności od uszkodzonej części mózgu: porażenie połowicze kurczowe, porażenie obustronne, porażenie czterokończynowe, drżenie, napięcie mięśniowe lub zakłócenia równowagi. Często niemożliwe jest wykonywanie kontrolowanych ruchów. Porażeniu mózgowemu często towarzyszą inne objawy, takie jak zaburzenia mowy, postrzegania, widzenia lub słuchu, opóźnienie umysłowe lub drgawki.

Wymagania dla wózków inwalidzkich

  • Możliwość indywidualnego, ergonomicznego przystosowania całego siedziska (rozmiarów i kątów nachylenia) stabilizujące i zmniejszające spastyczność oraz asymetrię ciała.
  • Dobre właściwości jezdne, łatwe manewrowanie wózkiem ograniczające konieczność używania siły.
  • Możliwość użycia fotelika, wybór regulowanych siedzisk i oparć.
  • Prosta obsługa elementów sterujących dla wspierania aktywności własnej i samodzielności użytkownika.
  • Solidna konstrukcja wózka inwalidzkiego z uwagi na często poważną spastyczność.

Nasza rekomendacja:

nach oben