Polityka prywatności

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Użytkownik może odwiedzać strony Meyra bez podawania swoich danych osobowych. Meyra przechowuje jedynie dane o dostępie bez możliwości połączenia ich z danymi osobowymi, np. nazwę dostawcy usług internetowych użytkownika, typ i wersja przeglądarki użytkownika, rozdzielczość monitora, wykorzystywany system operacyjny, typ urządzenia mobilnego, odwiedzane strony, czas pobytu na stronie, URL strony kierującej (adres strony internetowej odwiedzanej przed przejściem na stronę Meyra), data i godzina zapytania lub lokalizacja serwera. Powyższe dane służyć będą wyłącznie do oceny możliwości poprawy oferty Meyra i nie pozwalają na wyciąganie żadnych wniosków na temat użytkownika.

nach oben