Niemiecka ustawa o odpowiedzialności z tytułu wad produktu

Szczegółowe informacje na temat niemieckiej ustawy o odpowiedzialności z tytułu wad produktu

  • Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, tj. odpowiedzialność ponosi się niezależnie od tego, szkoda powstała wskutek zawinionego działania, czy też nie.
  • Sprzedawcy detaliczni są także uważani za odpowiedzialnych producentów, np. są odpowiedzialni za dołączenie nazwy lub znaku towarowego do produktu.
  • Importerzy sprowadzający towary na teren Unii Europejskiej są odpowiedzialni jako producenci za wadliwe produkty. W związku z tym MEYRA przejmuje odpowiedzialność za swoje produkty i w przypadku szkody wynikającej z wady produktu, bierze na siebie odpowiedzialność prawną z tego tytułu. Jeśli standardowy model wózka inwalidzkiego wykorzystywany jest jako podstawa do opracowania modelu dopasowanego do indywidualnych potrzeb, MEYRA ponosić będzie odpowiedzialność z tytułu wad produktu za tę konstrukcję pod warunkiem, że przeróbka ta wykonywana jest w sposób profesjonalny, przestrzega się limitu wagi użytkownika i nie dokonano modyfikacji części nośnych, a także w razie konieczności zapewniono zabezpieczenie antywywrotne za pomocą adaptera rozstawu osi, kółek antywywrotnych lub podobnych elementów.

Ustawa o bezpieczeństwie wyrobów

 

Ustawa o bezpieczeństwie wyrobów (ProdSG), która weszła w życie w sierpniu 1997 roku, wdraża postanowienia unijnej dyrektywy o ogólnym bezpieczeństwie produktów do niemieckiego ustawodawstwa oraz stanowi uzupełnienie niemieckiej ustawy o odpowiedzialności z tytuł wad produktu. Ustawa ta określa ramy prawne odpowiedzialności z tytułu wad produktu oraz umożliwia interwencję państwa. Z ustawy o bezpieczeństwie wyrobów wynikać mogą poważne konsekwencje dla producentów, dystrybutorów i sprzedawców detalicznych.

Ważne aspekty tej ustawy są następujące:

  • Do obiegu można wprowadzać tylko bezpieczne produkty. Bezpieczeństwo produktu musi generalnie odzwierciedlać przyjęte standardy techniczne.
  • Właściwe władze upoważnione są do podejmowania odpowiednich kroków w przypadku wystąpienia ewentualnego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa.
  • Właściwe władze mogą zabronić dystrybucji produktu, który nie jest bezpieczny.
  • W przypadku sprzedaży powyższych produktów, władze mogą przekazać do wiadomości publicznej informację o zagrożeniu stwarzanym przez produkt, a także nakazać i/lub zorganizować wycofanie niebezpiecznych produktów z obrotu.
nach oben