Choroby

Dobór wózka inwalidzkiego do choroby użytkownika

Ogólne wprowadzenie

Wskazaniem do korzystania z wózka inwalidzkiego z medycznego punktu widzenia może być ograniczona możliwość lub niemożność korzystania z kończyn dolnych, lecz także niedające się skompensować, istotne ograniczenia aktywności serca lub płuc, znaczne zakłócenia równowagi lub nieprawidłowa koordynacja mięśniowa. Przyczyny częściowego lub całkowitego braku zdolności chodzenia mogą być różne: mogą wynikać z chorób nabytych, np. neurologicznej choroby postępującej, wypadków prowadzących do paraliżu lub amputacji, uszkodzenia mózgu w wyniku urazu lub zatrzymania krążenia krwi, a także wrodzonych deformacji lub paraliżu.

Choroby i rodzaje niepełnosprawności

Zdiagnozowanie choroby może, w pojedynczych przypadkach, oznaczać ewentualną konieczność stosowania wózka inwalidzkiego. Choroba lub niepełnosprawność mogą być wskazaniem medycznym do przepisania wózka inwalidzkiego. Dany model wózka inwalidzkiego może nadawać się do różnych chorób lub niepełnosprawności. I odwrotnie: te same choroby u różnych ludzi wymagają być może przepisania innego wózka inwalidzkiego z uwagi np. na charakter wykonywanej pracy. Dlatego też nie można opracować powszechnie obowiązującego systemu dopasowywania rodzaju wózka inwalidzkiego do choroby. To, co dla nas, jako producenta jest najważniejsze, to skuteczność wózka i możliwości użytkownika, a nie postawiona diagnoza. Każda osoba jest inna: rozmiar ciała, cechy osobiste, czy umiejętności chorej osoby bardzo się różnią. Odnosi się to także do warunków życia danej osoby, jej wieku i otoczenia domowego i zewnętrznego. Bierzemy także wszystko pod uwagę podczas konstruowania zestawu, z którego składa się taki przystosowany wózek inwalidzki. Zalecenia dotyczące produktu odnoszące się do określonego zespołu chorobowego są uwzględniane na wstępnym etapie selekcji. Wybór konkretnego modelu powinien być zawsze sprawą indywidualną.

nach oben